สัจธรรม นั้นคือวาจาที่สื่อถึงความจริง

การที่จะดำเนินชีวิตในโลก ไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความจริงเป็นบรรทัดฐาน ความจริงนั้นจะช่วยพาท่านไปสู่หนทางแห่งสันติสุข และ ความสงบ สัจธรรมนั้นจะเป็นเครื่องนำพาท่านไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จนี้ และการติดสินใจในการดำเนินกิจกรรมบนโลกของท่านจะมีแต่ความถูกต้อง

ทุกคน สามารถเข้าถึงสัจธรรมได้ หากท่านมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมถึงใจที่รับรู้ความเป็นไปต่างๆบนโลก ขอเพียงมีความเพียรพยายามศึกษา หาความรู้ความเข้าใจ ย่อมประสบกับความสำเร็จ

แนวทางการเข้าถึงสัจธรรม

สัจธรรมน้้นเกิดขึ้นได้จากการสังเกตทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวท่าน รวมถึงจิตใจของท่านเอง การสังเกตที่ถูกต้องนั้น คือการสังเกตที่จะนำมาซึ่งข้อสรุปรวบยอด ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก และเข้าถึงใจของท่านอย่างแท้จริง โดยการที่จะสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนั้น ผู้สังเกตต้องมีใจที่เป็นกลาง คือ ไม่มียินดีพอใจ ยึดติด ในสิ่งที่เห็น นั้นคือการสังเกตตามสิ่งที่มันเป็นอยู่ โดยไม่ไปพยายามแก้ไขให้เป็นดังใจที่ต้องการ โดยเฉพาะการดูจิตใจของท่านเองเป็นหลัก

การที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้นั้น ในเบื้องต้องท่านต้องเห็นสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกันในใจท่านก่อน นั้นคือ นิวรณ์ 5 ได้แก่ 1 การติดใจ พอใจ กับโลกใบนี้ 2. ความพยาบาท ไม่พอใจ กับโลกนี้ 3. ความท้อแท้ อ่อนแอ หมดกำลังใจ 4. ความคิดที่ฟุ้งซ่าน ซัดส่ายออกไปยังเรื่องรางต่างๆ นอกจากสิ่งที่สนใจอยู่ตรงหน้า 5. ความไม่แน่ใจ ลังเล สงสัย กล้าๆ กลัวๆ

เป็นเรื่องที่ยากอยู่ที่ท่านจะผ่านสิ่งขวางกันเหล่านี้ไปได้โดยง่าย โดยไม่อาศัยความพยายาม โดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม เราจึงเสนอเครื่องมือที่จะใช้ในการเข้าถึงความจริง และขจัดเครื่องขวางกั้นเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ ศีล สมาธิ และ ปัญญา